Използвани букви:

Оставащи грешки: 5!

_ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    -    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ Бесеница

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я