Изберете правилните думи!

  
   в която      всички      езици      икони      име      компютърна програма      може      няколко      последователност      променя      различни      резултатът      се задава      се използват      се нарича      се стартира      среда за програмиране      трябва      чрез   
Алгоритъмът е от определен брой действия, с които се решава дадена задача. Всяко от тези действия с команда. Последователност от команди, написани на специален език, се нарича .
Програмите за управление на дигитално устройство и свързаните с него допълнителни устройства (екран, микрофон, слушалки, тонколони, принтер и др.) и за приложение в области и дейности (писане, чертане, изчисления, записване и слушане на звук, създаване и гледане на видео и др.).
За да да се използва дадена програма, тя да е инсталирана на съответното дигитално устройство. При работата с програми се използват картинки, подсказващи предназначението им – . Всяка програма от иконата ѝ.
Повторението на едно или действия в един алгоритъм се нарича цикъл, а самият алгоритъм – цикличен. Алгоритъм, в който действията се изпълняват в зависимост от верността на дадено условие, разклонен.
Променливата е част от паметта на компютъра, се съхраняват данни (текст или числа). Тя има име и стойност и може да стойността си в програмата.
Програма, с която се създават програми на определен компютърен език, се нарича . В нея може да се създаде код за описание на даден алгоритъм, да се съхрани, да се изпълни и да се види от изпълнението му и др.
Подпрограмата в различните се нарича с различно име – собствен блок, функция или друго. В Scratch тя се реализира собствен блок. Блокът се създава от групата блокове Моите блокове, има и може да има едно или няколко полета за въвеждане на число, текст или условие, наречени параметри. След създаването му той се появява в групата Моите блокове и се използва както останали блокове.