Има ли смисъл да се чества Ден на Земята?

Урок по технологии и предприемачество

   Получената      Стремежът на      влошава качеството      дейности      е връчена      за      за предотвратяване      замърсяването      застрашава      инициатива      международното отбелязване      на      норми      околната среда      оценяване      поддържа      продукцията      са разработени      се ориентират      се подписват      сформира      съхраняване      тогавашния министър      цяла Европа      честването      22 април   
Автоматизацията благоприятства използването безотпадни технологии. В тях влизат за обработване на отпадъците от отглеждането на животните с цел получаване на енергия и за наторяване на земеделските култури с естествен тор. По-широкото използване на безотпадните технологии е начинът на екологичен проблем — замърсяване на почвата, на подпочвените води, на въздуха и на от растениевъдните и животновъдните ферми.
Факт е, че селското стопанство е най-големият потребител на прясна вода и в същото време един от най-големите ѝ замърсители ( с азотни и фосфорни торове е една от най-големите заплахи за стабилността на живота на планетата). Екологичният проблем живота и здравето на човека.
продукция от неекологични земеделски и животновъдни ферми — зеленчуци, плодове, месо, мляко, яйца и др., е нашата храна.
Това, което отглеждаме и ядем, тялото ни. фермерите да произвеждат повече продукция се свързва с използването на все повече торове, хербициди, инсектициди, генномодифицирани семена, стимулатори за бърз растеж. Това на храната. Все повече потребители към екологично чисти продукти. Това налага необходимостта от въвеждане на стандарти качество и безопасност на храните. Тези стандарти на основата на постиженията в науката, технологиите и производствения опит. Те са общопризнати правила и , в тях влизат подробни характеристики и изисквания към продуктите, начини за производство, методи за изследване и на качеството им.

Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г. по инициатива на на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от . Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат за установяване Международен ден на Земята.

България е една от първите страни, присъединили се към на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за на Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. Той Национален комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на . На 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.

Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за на живота на планетата.

Запишете онези твърдения, които са за вас най-същественото от чутото и прочетеното в часа.
Запишете за кой факт, свързан с проблемите по опазването на Природата, научихте за първи път днес.

Източници:

https://bg.wikipedia.org/wiki/Екология

https://bg.wikipedia.org/wiki/Ден_на_Земята

Учебници по технологии и предприемачество

Още материали:

1. https://bg.wikipedia.org/wiki/Патрик_Смитьойс

2. https://bg.wikipedia.org/wiki/Институт_за_космически_изследвания_и_технологии

3. http://bnr.bg/play/post/101104108/holandec-napravi-priroden-rezervat-krai-azovir-iskar

4. http://bnr.bg/play/post/101105814/stolichniat-zoopark-sabira-dobrovolci-zaradi-seriozen-problem

5. http://bnr.bg/horizont/post/101108466/osinoviha-gnezdata-na-shtarkeli-v-selo-banichan

6. http://bnr.bg/horizont/post/101102428/selo-belozem-s-predlojenie-za-sazdavane-na-muzei-za-belia-shtarkel

7. http://bnr.bg/post/101098342/novi-166-platformi-na-elektricheskite-stalbove-posreshtnaha-shtarkelite-v-ugoiztochna-balgaria

8. http://bnr.bg/post/101083995/parvi-shtarkel-kacna-v-haskovskoto-selo-podkrepa

9. http://www.shavarite.org/index.php