Проектиране и конструиране: разрези и сечения

Практическа работа

  
Изберете верния вариант от падащия списък.
Скиците и чертежите са начини за представяне на идеи.
Сечение е фигурата, която се получава при на тяло със равнина.
Сеченията винаги .
Когато при мислено пресичане на тяло със секуща равнина се изобразява и частта, която е зад секущата равнина, се получава .
Когато извън сечението се изобразява и частта от обекта, която се намира , се получава изображение на разрез.

.Определете :
видовете : изнесено и наложено;
видовете : хоризонтален и вертикален; пълен, полуразрез и частичен.

Преговор:
Бизнесът е производство на стоки, извършване на услуги и търговия с цел .
Хората, които се занимават със селскостопански бизнес, се наричат .
Технологията за приготвяне на храна се онагледява с схема.