Работа по проект в екип

Изберете правилно липсващите думи от падащия списък.

След попълване на съдържанието, направете проверка и поправете сгрешените думи.
Копирайте целия завършен попълнен текст в документ на Word с име ekipNNNN, където на мястото на NNNN да стои номерът ви в клас.
Допълнете ролята на всеки един от класа, според вашето разбиране за членството в екипа и качествата на вашия съученик. Определете роля и за себе си.
Запазете промените във файла, архивирайте го до ekipNNNN.zip и го предоставете в dox.bg с кратко съобщение (име, роля, дата) до zelenkroki@dir.bg

Приятна работа! :)
Проектът е полагане на временни усилия от група хора, за да уникален продукт. Проектът има конкретна , използва ресурси, оперира в конкретно време, има бюджет при професионалната работа, както и изисквания за на продукта, който ще създаде. За неговата реализация се създава , който се нарича проектен екип. Той трябва да осъществи поредица от дейности, които да доведат до еднократен резултат.
Проектният екип е традиционна в много компании и това е обусловено от политиката на постоянни иновации, на новости, подобрение и организационни промени в компаниите.
Специфичните характеристики на проектния екип са:
Статут на организационна единица, независимо от това, че е с характер и се разформирова след приключване на проекта. Проектният екип има граници, срокове, бюджет, цели, които да изпълнява.
„хоризонтално“ (вместо „вертикално“) - мениджърът на проектния екип е част от екипа. В този смисъл изпълнява две роли - на мениджър на проект и на лидер.
еднократен продукт. Работата в него се отличава с нерутинния си . Често в нетрадиционна среда (сред природата на барбекю или на кафе) се раждат едни от най-добрите при работа по проект.
хора, които са много добри в своето направление, но същевременно са и със силни изяви в някоя от възможните 10 екипни роли.
Поддържа директни връзки с други екипи и звена в компанията, както и извън нея, за да си осигури суровини, информация, пари, технология и други . Поддържа с потребителите на крайния продукт на проекта.
Овластен е да се (бюджет, хора, процес на производство, график на работа).

— определя цели и дава основни насоки в работата на екипа. Следи екипните процеси, развива знанията и уменията на членовете, дава обратна връзка за на задачите.
(Мислещ/Чувстващ/Правещ тип)

— енергичен, динамичен и предизвикателен човек, който насочва екипните усилия в посока на активното действие и експедитивната работа. С визия за бъдещето, с желание за прогрес към постигане на целите.
(Мислещ тип)

— изобретява, иновира, дава оригинални и нестандартни предложения. Без такъв човек екипът страда от липсата на новаторство и при равни други условия не може да прогресира напред конкуриращи се с него екипи.
(Мислещ тип)

— трезв и аналитичен човек, който най-добре преценява всички „за“ и „против“ на една идея и дали тя има смисъл и рационално съдържание. Понякога е прекалено скептичен или към чужди идеи.
(Мислещ тип)

— подбира чужди идеи, доразвива ги, предлага екипния продукт на външния свят и убеждава в ползите от този продукт. С широки познанства вън от екипа, работи с от лични контакти. Привлича към екипа ресурси, експертни съвети, мнения и идеи. Работи успешно с хора.
(Чувстващ тип)

— създава неформални връзки с колегите си в екипа, изгражда добрата атмосфера. Работи успешно с всички, слуша добре, развива екипните взаимоотношения и морал. Страхува се от или проявява решителност.
(Чувстващ тип)

— води преговори вътре и вън от екипа за постигане на съгласие по целите, задачите, сроковете и ресурсите. Убедителен е и има самочувствие. Старае се да постигне ситуация на консенсус. Общителен е и има влияние върху . Често пъти е манипулативен или се стреми да угажда на околните.
(Чувстващ тип)

— допринася за екипната работа чрез уменията си да състави план, да постави крайни срокове, да изготви графици за заетостта, да прецени какви ресурси ще са необходими за постигане на целите на екипа.
(Правещ тип)

— действен, изпълнителен и лоялен човек, на когото може да се разчита, че ще свърши всяка една задача, с която се заеме. Работи качествено и спазва високи за изпълнение. Следи дали се спазват сроковете и внимава в детайлите.
(Правещ тип)

— с богат опит и подходящо образование или квалификация. Уверен в себе си. Изключително грамотен и информиран в своята област, предоставя най-точната и акуратна информация относно продукта на екипа.
(Правещ тип)

След като започнете да формулирате графика на проекта си, едно от неща е да формулирате и построите критичен път. Това представлява най-доброто развитие на по дадения проект, които могат да бъдат завършени в най-кратки срокове. За да може да го определите най-добре:
- съставете на всички дейности и направете кратко описание на всяка една от тях
- приблизително колко време ще ви е нужно за изпълнението на всяка една от тях
- съставете и отбележете в списък какво да се направи преди да се започне изпълнението на дадена формулирана задача
- изчислете най-ранния краен срок за изпълнение на всяка дейност
- направете оценка на времето, необходимо за самия проект.

Предложения за ролите на осмокласниците в екипа по проект за:
Изработване на индивидуални сайтове по информационни технологии в 8 клас
Антонио —
Богдан —
Геновева —
Искрен —
Елена —
Ивелин —
Калоян —
Кристиян —
Лъчезар —
Надежда —