Функции на операционните системи и на уеб страниците

изпитна задача

  
Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
   Браузърите      базова входно-изходна система      валидна      визуализиране      други      заявки      информация      клиенти      комуникация      непрекъснат      останалата      отговор      постоянно в оперативната памет      приложен софтуер      програми      протокола      съдържание      сървъри      услуги      ядро      dir   
Онази част от програмите, съставящи операционната система, които са необходими постоянно, за да се осъществяват нейните функции е заредена непрекъснато в оперативната памет. Коя е тази част? -
Как се нарича частта, която съдържа помощните програми (драйверите) за управление на стандартните периферни устройства? - (BIOS).
Що е интерфейс? - начин (език) за между потребителя, системния и приложния софтуер и хардуера.
Какво означава, че базовата входно-изходна система е резидентна част на операционната система? - намира се .
Как се нарича съвкупността от програмите, представляващи интерес за отделни потребители, които не са задължително необходими за работата на компютърната система? - .
Командата от ДОС, която предоставя списък на файловете и директориите е:

Принципи на функционирането на web сайт

В основата на всички стоят т.нар. web , които работят върху машини с достъп до част от мрежата. Те приемат от клиентски приложения, като заявките са съобразени с НТТР. При получаване на заявка, те връщат като определено , което може да бъде текст в НТМL формат, изображение, звук и много други. Най-разпространените и познати клиентски приложения са браузърите, които са , позволяващи в най-простия случай на приетото съдържание. не са единствените клиенти в мрежата. Функциите на могат да се изпълняват и от приложения, които примерно се свързват по определен график и изискват дадена .
-----------------------------25810896119199 Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0