Функции на операционните системи

Gap-fill exercise

  

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

Онази част от програмите, съставящи операционната система, които са необходими постоянно, за да се осъществяват нейните функции е заредена непрекъснато в оперативната памет. Коя е тази част? -
Как се нарича частта, която съдържа помощните програми (драйверите) за управление на стандартните периферни устройства? - (BIOS).
Що е интерфейс? - начин (език) за между потребителя, системния и приложния софтуер и хардуера.
Какво означава, че базовата входно-изходна система е резидентна част на операционната система? - намира се .
Как се нарича съвкупността от програмите, представляващи интерес за отделни потребители, които не са задължително необходими за работата на компютърната система? - .
Командата от ДОС, която предоставя списък на файловете и директориите е: