Николай Хайтов „Дервишово семе“. Читателят по пътя към текста [Автори: Радев, Р., К. Попова и С. Цветков. Тестове по български език и литература 8 клас, Сиела, 2005. Компютърен вариант: екип на СУ „П. Р. Славейков“, Трявна, 2010-2017 г.]

тест