Минутка за четене и попълване

Gap-fill exercise

  
Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
   инструментите      космоса      определени      познание      прическата      произход      средствата      цялото      човешка   
Думата „технология“ има гръцки и означава „учение за майсторството, изкуството и умението за създаване на нещо“. Всяка дейност се основава на знанията и предписанията за материалите, и начините за извър­шването ѝ. Дори обикновеното подстригване изисква знания за , стиловете и правилата за оформяне на . За постижения като покоряването на или победата над болестите и глада човешко все още не е достатьчно.