Минутка за четене и попълване

Gap-fill exercise

  
Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
   може      например      науката      получаване      претърпяват      продукт      създаването      целенасочени      явления   
Всяка дейност е насочена към на някакъв продукт, който да е материален, енергиен или информационен — маши­на, електричество или шоупрограма. . Съвкупност­та от изменения, които материалите, енергията и информацията до на крайния , се нарича технологи­чен процес, а , която изучава тези и процеси — технология.