Помощен тест по синтаксис и семантика на езика за програмиране C++